TJENESTER

Prestasjon- og mindset coaching

Prestasjonscoaching er en prosess hvor en legger til rette for utvikling og handlingplanlegging for en annen, slik at den enkelte kan få til endringer i livet. Performance Coaching er ikke råd gi og involverer ikke treneren dele sin erfaring eller meninger.

Å jobbe med en trener kan hjelpe deg med å:
 • Identifiser veisperringer for å oppnå ditt sanne potensial
 • Sett praktiske, oppnåelige mål
 • Utvikle nye ferdigheter
 • Identifisere og maksimere styrker
 • Utvikle verktøy for å overvinne svakheter
 • Utvikle en større forståelse av dine ønsker, behov og ønsker
 • Føle, identifisere og forstå følelser og reaksjoner fra andre
 • Mer effektivt inspirere og drive et team mot suksess
 • Ta opp og overvinne negativ atferd og tankeprosesser som skaper veisperringer

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling handler om å identifisere, vurdere og utvikle nye, eller forbedre eksisterende forretningsmuligheter. Med andre ord handler forretningsutvikling om å se nye muligheter og dra nytte av disse for å skape vekst og utvikling.

Hovedprosessen består av tre stadier:
 • Identifisere alternativer og identifisere muligheter
 • Implementere effektive prosesser for evaluering og prioritering av handlingsalternativer
 • Effektiv implementering og implementering av de prioriterte tiltakene
Forretningsutvikling kan omfatte mange forskjellige typer prosesser og ofte krysse ulike avdelinger og disipliner. Lars Christian Thune bruker derfor en tverrfaglig og løsningsorientert tilnærming.

Helsecoaching

Gjennom helsecoaching hjelper jeg deg med å gjøre positive og varige endringer i helsen og i livet ditt. Jeg guider klientene mine gjennom prosessen med å skape en visjon for deres helse og velvære, utvikle et sunt tankesett og sunne vaner, og oppmuntre dem hvert skritt på veien, slik at de når sine mål.

Personlig hjelpe jeg kunder med å utvikle trinnvise planer for å hjelpe dem med:
 • Stresshåndtering
 • Prioritere selvpleie
 • Opprettholde en positiv og sunn tankegang
 • Balansere velvære og en travel timeplan
 • Sparring på strategi og utvikling av forrenting

Salgs- og markedsføringstrening

Øk salgseffektiviteten dramatisk og forbedre markedsføringsresultatene dine betydelig ved å delta på våre kurs og seminarer. Våre salgs- og markedsføringskurs leveres av bransjeeksperter, og inneholder bevist beste praksis og erfaring i den virkelige verden for å hjelpe deg, teamet ditt og organisasjonen din med å utmerke seg i dagens utfordrende forretningsmiljø.

Deltakerne får de ferdighetene de trenger for å fremme merkebevissthet, utvikle kundelojalitet og øke langsiktig lønnsomhet. Vår portefølje av kurs og seminarer fokuserer på viktige temaer som; reklame, markedsføringsanalyse, markedsføring på sosiale medier, ny forretningsutvikling, forhandlingsferdigheter, høy effekt kommunikasjon, salgsledelse og mer. Registrer deg i dag for å oppnå et konkurransefortrinn og oppnå organisasjonens salgs- og markedsføringsmål.

Copyright © 2020 Lars Christian Thune. All Rights Reserved

Terms and Conditions | Privacy Policy | Earnings Disclaimer

This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a
trademark of FACEBOOK, Inc.